Προπονητικό τιμ

Δημητριάδης Ελευθέριος

Προπονητής  Ακαδημιών.

Κάτοχος Διπλώματος UEFA B”