Προπονητικό τιμ

Αγγελής Γιώργος

Προπονητής Ακαδημιών.

Κάτοχος Διπλώματος UEFA C”