Πρόεδρος:   Τζηρίτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:   Καραφουλίδης Αναστάσιος
Γραμματέας:   Κεχαγιόγλου Παντελής
Ταμίας:   Χλιάπα Σοφία
Υπ.Δημ.Σχέσεων/ΜΜΕ:   Νταής Ιωάννης
Υπ.Ακαδημιών
Γεωργακούδης Μιχάλης
Βλάχος χρήστος
Δρόσος Φώτης
Γενικός Αρχηγός Γιουβανάκης Μιχάλης
 Τακτικά Μέλη: Αθανασόπουλος Μενέλαος
 Αναπλ.Μέλη Σαϊτιώτης Δημήτρης