Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει όλα τα σωματεία – μέλη της, ότι εντός ολίγων ημερών, αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής θα διενεργήσει ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα του Νομού.

Όποιο γήπεδο δεν λάβει από την επιτροπή άδεια καταλληλότητας – λειτουργίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, η Ένωση, όπως είναι υποχρεωμένη, δεν θα ορίζει σε αυτό επίσημους αγώνες.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλα τα σωματεία μας να έρθουν άμεσα σε επαφή με το Δήμο στον οποίο ανήκει το γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα τους και σε συνεργασία μαζί του να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να λάβει το γήπεδό τους την άδεια καταλληλότητας – λειτουργίας, που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν για τους επίσημους αγώνες.

πηγή: www.epshalkidikis.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.