Πρόεδρος:   Κοτσαμπασόπουλος Στέλιος
Αντιπρόεδρος:   Γκρίλης Στέλιος
Γραμματέας:   Γραμμένος Χρήστος
Ταμίας:   Κοτσαμπασόπουλος Δημήτρης
Υπ.Δημ.Σχέσεων/ΜΜΕ:   Γιάννης Νταής
Υπ.Ακαδημιών
Γεωργακούδης Μιχάλης
Κλάψας Λεωνίδας
Γενικός Αρχηγός Λάκης Κατσίμερος
 Τακτικά Μέλη:
Μπουρνούτης Κώστας
Τσομίδης Αλέξανδρος
Αδαμιώτης Γιάννης
 Αναπλ.Μέλη
Γιουβανάκης Μιχάλης
Φραντζή Αντωνία
Σαραφιανός Γιώργος